Begeleidleren.be
 
Slechte punten!

Help, mijn kind heeft slechte punten!

Elk kind heeft wel eens slechte punten. Dus op zich is dit geen reden om je ongerust te maken. Trouwens wat zijn slechte punten? Is dit onder het klasgemiddelde? Is dit minder dan 80%? Minder dan 60%?
Elke klas is anders, klasgemiddelden zijn een gevaarlijk referentiepunt. Raar maar waar, er zijn weinig kinderen die het klasgemiddelde halen, de meesten scoren meer of minder.

Punten zijn doorheen de volledige schoolse carriëre een relatief gegeven: 80% in het eerste studiejaar is een beetje laag, in het zesde studiejaar is dit helemaal niet slecht op de universiteit en hogeschool is dit ongelofelijk goed.

Elk kind heeft zijn of haar eigen gaven. Sommigen zijn heel sociaal, anderen hebben een aanleg voor wiskunde of talen, zijn muzikaal,.. Niet alle talenten liggen in het verlengde van de school. Daarom is het belangrijk om niet te kijken naar het resultaat 'an sich'. Begrijp mij niet verkeerd, het is voor het kind niet onbelangrijk om (relatief) goede punten te halen, om verder te evolueren naar een volgende stap in elke schoolse carriëre. Uitsluitend kijken naar punten is enkel resultaatsgericht kijken. Resultaten hebben belang, zeker naar later toe, maar resultaten behaal je niet zomaar.

Even verduidelijken, twee kinderen in het zesde studiejaar. Het ene kind behaalt 90% op school. "Zeer goed" zullen de meesten zeggen. In de rand vertel ik er bij dat dit kind niets moest doen om die 90% te behalen. Af en toe opletten in de les was voldoende, leren voor toetsen was onnodig. Een ander kind haalt net 65%. "Harder werken" is de boodschap die het meekrijgt van de leerkracht, ouders,... Toch werkt dit kind. Elke dag was het bezig om zijn/haar lessen te herhalen. Het deed de oefeningen van die dag 's avonds nog eens. Maar het resultaat is 'slechts' 65%. De kans is relatief groot dat dit laatste kind later meer kans maken om te slagen in zijn toekomstplannen, het is een kind dat heeft geleerd hoe het moest werken. Het jammere is dat het resultaat niet in verhouding tot de inspanning staat die het kind leverde. Daarom is het belangrijk om niet resultaatsgericht te denken maar prestatiegericht. Heeft het kind een voldoende inspanning geleverd om aan dat resultaat te geraken? Ja? Goed zo, hou vooral vol. Neen? Ook al ben je de beste van de klas, je moet iets doen, anders loopt het later misschien verkeerd.