Begeleidleren.be
 
Prestaties en resultaten

Waarom staan de prestaties niet in rechtstreeks verband met resultaten?

"Het is niet eerlijk!" U heeft dit waarschijnlijk al te horen gekregen van uw zoon of dochter. En gelijk hebben ze, het is niet eerlijk. Toch niet de mate waarin er met intelligentie, vaardigheden, talenten,... rondgestrooid is.

De meeste kinderen zijn normaal begaafd. Dit wil zeggen dat het geen uitblinkers zijn, dit wil eveneens zeggen dat het niet de zwaksten van de klas zijn. Toch is het normaal begaafd zijn geen garantie op schools succes. Tal van factoren spelen een rol in het bepalen van het uiteindelijke resultaat.

Iedereen heeft goede en slechte dagen, ouders, leerkrachten, kinderen,... Dus uw kind heeft soms ook wel eens een slechte dag als het een toets of taak moet maken. Volgende keer beter.

Sommige kinderen zijn miscchien wel normaal begaafd, maar op school gaat het toch niet zo vlot als men zou kunnen verwachten. Intelligentie drukt men uit in IQ (intelligentiequotiënt) punten. Deze waarde kan theoretisch variëren tussen 0 en 200. Hoe verder men van het gemiddelde afwijkt (tussen de 85 en de 115 is het gemiddeldde; goed voor 68% van de bevolking), hoe minder dit voorkomt.

Maar je IQ-cijfer is slechts één getal, dit is echter samengesteld uit subtests. Deze subtest zijn onder te verdelen in 2 delen: het verbaal gedeelte (VIQ) doet een beroep op verbale vaardigheden; zaken als woordbetekenis, het verbaal redeneervermogen en het verbale begrip. Het performale gedeelte (PIQ) heeft betrekking op het handelende inzicht; ruimtelijke taken, probleemoplossend vermogen, planning, en visueel inzicht.

Zo is het dus mogelijk dat je totale IQ normaal is, maar het eigelijk een mix van 2 uitersten is: een laag verbaal IQ in combinatie met een hoog performaal IQ of omgekeerd. Een grote discrepantie tussen de je PIQ en VIQ kan leiden tot schoolse problemen: zo kan je misschien wel beredeneren wat er gebeurt in een vraagstuk, maar heb je het moeilijk om je redenering op een goede manier te vertellen.

IQ testen worden afgenomen in een CLB of andere erkende centra (zoals centra voor ambulante revalidatie). Hecht evenwel niet overdreven veel belang aan deze testen. Net zoals klasgemiddelden zijn IQ-cijfers gewoon punten. Ze zijn in vele gevallen slechts een aanwijzing, meestal geen oorzaak.

Misschien zijn er andere (leer)problemen zoals

U kan ook terecht bij mij voor een lezing over leren leren.  Aan de hand van de werking van het geheugen komen alle stappen aan bod die men zou moeten zetten om tot een goed leerproces te komen. Voor het informatie over de lezing, klik hier.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op dit mailadres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.