Begeleidleren.be
 
Over mezelf

De idee begeleidleren.be is gegroeid vanuit mijn werk op een revalidatiecentrum voor kinderen met leerstoornissen. Daar was ik aan de slag als maatschappelijk werker waar ik nogal wat werkte rond het leven met leerstoornissen en faalangst, maar al vlug deed ik meer dan de psycho-sociale begeleiding van de kinderen.

Na talrijke bijscholingen ben ik mij gaan toeleggen op aandachtsgerelateerde problemen (ADD en ADHD) en het leren aanbrengen van passende (leer)structuren aan leergestoorde kinderen. Maar ik heb ook een schat aan ervaring met kinderen met rekenproblemen/dyscalculie.

Mijn onderwijservaring is begonnen in het beroepsonderwijs. Ook daar had ik een aantal kinderen met (leer)problemen, maar samen met hen slaagde ik er steeds in om hen grote vooruitgang te laten maken tijdens het schooljaar.

Momenteel ben ik aan de slag als zorgcoördinator en remedial teacher.

In het werken met en rond kinderen zorg ik er voor dat het kind en zijn persoonlijkheid steeds centraal blijft staan.

Voor verdere vragen en inlichtingen kan u steeds terecht op dit e-mailadres.

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.

Ralph Pensis