Begeleidleren.be
 
Faalangst

Leest u tekst liever in pdf? Wil u hem makkelijk downloaden? Klik hier!

Wat is angst?
Angst hoort bij het leven en het is voor iedereen een bekend verschijnsel. Normale angst is voor kinderen meestal goed te hanteren. Angst heeft een beschermende functie, het houdt je alert, waarschuwt je voor bedreigende situaties, weerhoudt je van overmoedigheid in situaties waarin dat niet gepast is. Angst kan echter ook zijn doel voorbijschieten door overmatig te zijn en dan verlammend te gaan werken.


Wat is faalangst?
Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Je bent bang dat ondanks een goede voorbereiding er een mislukking volgt. Eigenlijk is er ook al angst vooraf. ‘Het zal wel niet gaan lukken, ik kan dat niet’, zijn gedachten die lang tevoren al meespelen. Faalangst heb je alleen als het gaat om een bepaalde 'taak', iets wat van je wordt verwacht. En ook een 'taak' waar een beoordeling volgt. Voorbeelden: een zwemwedstrijd, een proefwerk op school, spreekbeurt, maar ook het stellen van een vraag in de les aan de leraar annex trainer. Door de angst presteer je vaak minder dan mogelijk, onder je niveau. Of zijn de dagen/uren voorafgaand aan de 'taak' vreselijk (met symptomen als
misselijkheid, vaak naar het toilet moeten,…).
Sommige mensen hebben altijd angst, ook buiten een 'taak', last van angst. Dit noemen we geen faalangst. Eigenlijk zijn deze mensen min of meer altijd angstig, en dus zeker ook bij 'taken'. De begeleiding van deze algemene angst is anders dan bij faalangst.


Waaraan kun je faalangst herkennen?
Meestal denken we dat faalangst aan de buitenkant te herkennen is aan verlegen en teruggetrokken gedrag. Zo van die 'hulpvragende' mensen, die je als ouder/hulpverlener ook graag wilt helpen. Maar er zijn ook andere vormen van gedrag, met als achtergrond faalangst. Sommige mensen worden juist
agressief of spelen de clown als het voor hen spannend wordt. Dan is het moeilijker om de 'hulpvraag' te zien of te horen. Sterker nog: de ander voorkomt dat juist door dit gedrag. Naast het gedrag zijn er natuurlijk nog andere signalen:

Faalangstige mensen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Niks over zichzelf is okay. Als ze een succesje hebben geboekt komt dat door geluk of doordat de 'taak' gemakkelijk was. Complimenten kunnen ze niet verdragen en nemen ze ook niet aan, zelfs niet na enig aandringen. Lichamelijk zijn er veel reacties: zweten, rode kleur, veel naar het toilet moeten, maag/buikpijn, en natuurlijk een snelle ademhaling met een hoge (verhoogde) hartslag.


Waar komt faalangst vandaan?
Op de eerste plaats zit ieder mens 'anders in elkaar'. Met de geboorte wordt een uniek mens geboren, die op een eigen manier gaat reageren op gebeurtenissen in het leven. We hebben het dan over de genen, die iemand met de geboorte meekrijgt. Daarnaast is bekend dat soms een negatieve
gebeurtenis aanleiding geeft om daarna meer faalangstig te zijn dan daarvoor.
Ook ontstaat meer faalangst in een omgeving waar vooral aandacht is voor presteren en niet wordt gekeken naar de inzet die je daarvoor moet leveren. Ook is er in zo'n omgeving opvallend veel aandacht voor wat allemaal is gelukt, en komt nooit iets naar voren wat moeite heeft gekost en toch is mislukt. Tenslotte wordt in diezelfde omgeving merkwaardig genoeg weinig complimenten gegeven voor als iets lukt.

Faalangst - soorten

Faalangst - (h)erkenning

Faalangst - begeleiding

Voor meer specifieke vragen in verband met deze problematiek kan u steeds terecht op dit mailadres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.