Begeleidleren.be
 
Dyspraxie - begeleiding

Wat kan je er aan doen?


Voor dyspraxie bestaat geen behandeling die de stoornis kan verhelpen. De begeleiding en training bestaan uit hulp van ergotherapeuten, fysiotherapeuten/kinesisten en de steun van de omgeving.
Vaak zal een kind met dyspraxie problemen hebben met de communicatie. Vooral verbale activiteiten van repetitieve aard, zoals kinderversjes en liedjes, nodig voor de ontwikkeling van de taalvaardigheden, geven vaak problemen.


Als het kind echter niet in staat is goed te communiceren, kan het noodzakelijk zijn met gebaren de communicatie te ondersteunen. Niet alleen raakt het kind hierdoor minder gefrustreerd, maar dit helpt ook bij de spraakontwikkeling.


Als het kind problemen heeft met lichamelijke activiteiten, moet het worden gestimuleerd om zijn prestaties te verbeteren. Dit kan worden gedaan door taken samen met het kind te oefenen om bijvoorbeeld de juiste volgorde van handelingen aan te leren. Daarbij wordt begonnen met eenvoudige taken en komen de meer gecompliceerde taken die uit verschillende stappen bestaan, pas later aan de orde. Het is belangrijk geduldig te zijn met het opvoeren van de moeilijkheidsgraad, omdat het kind wellicht tijd nodig heeft om zich een activiteit eigen te maken. Frustratie en angst zullen het succes van een kind alleen maar in de weg staan. Het kind moet worden gestimuleerd vriendschappen te sluiten en zich bij groepsactiviteiten aan te sluiten, omdat het hierdoor geholpen wordt de juiste sociale vaardigheden aan te leren.

Terug naar dyspraxie - algemeen

Dyspraxie - soorten

Voor meer specifieke vragen in verband met deze problematiek kan u steeds terecht op dit mailadres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.