Begeleidleren.be
 
Dyslexie - begeleiding

Wat kan je er aan doen?

Behandeling van dyslexie is gericht op het vergroten van de leesvaardigheid, het opheffen of verminderen van de beperking, het omgaan met de beperking en het voorkomen van nadelige gevolgen ervan.

De eigenlijke behandeling van dyslexie gebeurt meestal door logopedistes.

Het is belangrijk om weten dat dyslexie geen ziekte is. Er bestaat ook geen medicatie om de symptomen te bestrijden of een oplossing te bieden, het gaat nooit over.
Wel bestaan er trainingen om te leren omgaan met dyslexie en alles wat daarbij hoort. Als ouder is de bedoeling je kind thuis de kans te geven om ontspannen, zich begrepen en gehoord voelt en dat hij bij zijn ouders zijn verhaal kwijt kan.
Emotionele steun is essentieel om te voorkomen dat kinderen emotioneel in de knel komen. Ouders spelen daarin een grote rol. Het is daarom belangrijk om open over alle aspecten van dyslexie te praten. Als de prestaties op school tegenvallen, voorkom dan dat het kind het gevoel krijgt een teleurstelling te zijn voor de ouder(s). Als het kind dat voelt, zal het minder geneigd zijn om thuis emoties te uiten. Vraag een kind dus niet alleen 'wat heb je gedaan op school', maar vooral ook 'vond je het leuk op school?'
Focus niet te veel op de leerprestaties, luister zonder vooringenomenheid naar je kind en sluit een gesprek altijd positief af.

Terug naar Dyslexie - algemeen

Voor meer informatie kan je steeds terecht op dit maildres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.