Begeleidleren.be
 
Dyslexie

Leest u tekst liever in pdf? Wil u hem makkelijk downloaden? Klik hier!

Wat is dyslexie?

Een ander woord voor dyslexie is woordblindheid. Maar woordblindheid is eigenlijk een ongelukkige vertaling: personen met dyslexie zien wel degelijk alle woorden, maar de verwerking van de woorden gebeurt niet zoals het zou moeten. De letterlijke vertaling uit het Grieks is beperkt lezen.

Waaraan kan je dyslexie herkennen?

Ondanks de normale intelligentie van een kind zijn er onverklaarbare problemen met lezen en/of schrijven. Toch moet voor men een diagnose kan stellen eerst uitsluiten dat lees -en spellingsproblemen niet voortkomen uit alternatieve oorzaak zoals een slechte leesmethode, onvoldoende begrip van de spelling,... Volgende zaken komen waarschijnlijk voor

  • traag lezen
  • radend lezen (woorden vervangen, weglaten, verkeerd lezen)
  • moeite met bepaalde klanken, zoals het onderscheid tussen uu-ui-eu
  • moeite met spelling, veel spelfouten
  • moeite met het automatiseren van ei-ij, i-ie, ch-g b-d
  • omkeren in lezen en schrijven
  • geheugen- en automatiseringsproblemen, bijvoorbeeld in het aanleren van de tafels, het onthouden van namen, dagen en maanden van de week, woordjes leren in de vreemde talen,...
  • moeite met het organiseren, plannen van de activiteiten, makkelijk te laat komen etc.

Waar komt dyslexie vandaan?

Dyslexie is waarschijnlijk voor een deel erfelijk. Jongens hebben ongeveer 50% kans op dyslexie al de vader ook dyslexie heeft, meisjes iets minder. Verdere onderzoeken lopen nog.

De oorzaak van dyslexie kan je indelen in 2 soorten:

  • ontwikkelingsdyslexie: of aangeboren dyslexie. De lees/schrijfproblemen hebben geen oorzaak in psychische problemen of intelligentieproblemen.
  • verworven dyslexie: deze vorm kan je hoofdzakelijk terugvinden bij mensen die een hersenbeschadiging oplopen. In vele gevallen is er ook sprake van afasie, een stoornis in het zich mondeling uitdrukken en/of begrijpen van taal.

Dyslexie - begeleiding

Voor meer informatie kan je steeds terecht op dit maildres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.