Begeleidleren.be
 
Dyscalculie - tips

Behandeling van dyscalculie is steeds anders, maar hieronder staan enkele aanwijzingen per subtype.

  • Het visueel-ruimtelijke subtype

Bij de aanpak van dit type rekenproblemen zou men twee didactische strategieën kunnen gebruiken: gebruik maken van concrete materialen voor het tellen zoals de getallenlijn,... Als dit onvoldoende effect heeft, kan het echter nodig zijn om de juiste compensatie te zoeken voor de zwakke visueel-ruimtelijke verwerking, door de visueel gepresenteerde opgaven of aanwijzingen zeer uitdrukkelijk (en herhaald) talig aan te bieden: 'dit symbooltje betekent dat je ...... moet doen' of 'hier zitten vier mensen in de bus, hier zitten er nog maar twee in de bus, hoeveel zijn er dan uitgestapt?'

  • Het procedurele subtype

Ook bij dit subtype zal er langer van concrete materialen gebruik moeten worden gemaakt dan normaliter het geval is. Daarbij is het belangrijk om een tel- of rekenprobleem zo veel mogelijk op één manier aan te bieden: bij het gebruik van allerlei benaderingen door elkaar raakt het kind de draad kwijt. Het heeft behoefte aan één vaste procedure, aan één vaste manier van berekenen. Hoe meer wegen er worden bewandeld om bij de oplossing te komen, hoe onoverzichtelijker het wordt. Kinderen met aanpakproblemen hebben veel meer houvast aan een 'ouderwetse' voorschrijvende rekenmethode dan aan moderne methoden die allerlei oplossingsstrategieën toelaten.

  • Het verbaalgeheugen subtype

Een voorwaarde voor behandeling van rekenstoornissen van het verbaalgeheugen type is dat de stof die moet automatiseren voor de volle honderd procent 'begrepen' wordt: het optellen en aftrekken tot twintig en de tafels moeten op een perfect getalinzicht en begrip van bewerkingen rusten. Eindeloos dooroefenen zonder dat het kind voldoende inzicht heeft, heeft geen zin. Vervolgens is het zinvol om leuke leerstof en hulpmiddelen te gebruiken: het optellen en aftrekken tot twintig gaat soms beter als het kind thuis veel spelletjes speelt waarbij gerekend moet worden (bijvoorbeeld Yahtzee en Triomino's). Hulpmiddelen bij het tafels leren zijn het materiaal van bingo, dobbelstenen, flitskaartjes met antwoorden op de achterkant. Natuurlijk moet je kinderen ook 'handig' maken met de tafels.

Terug naar dyscalculie - algemeen

Naar dyscalculie - soorten

Naar dyscaclulie - begeleiding

Voor meer specifieke vragen in verband met deze problematiek kan u steeds terecht op dit mailadres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.