Begeleidleren.be
 
Dyscalculie

Wat is dyscalculie?

Hierop is geen eenvoudig of eenduidig antwoord te geven.  Ondanks een normale intelligentie heeft het kind het moeilijk met bepaalde rekenaspecten. Tevens blijft, ondanks gepaste hulp, het kind een grote achterstand hebben.

Dyscalculie kan meerdere vormen aannemen.  Maar volgende zaken komen hoogstwaarschijnlijk voor

Waaraan kan je dyscalculie herkennen?

Hierop is geen eenvoudig of eenduidig antwoord te geven. Dyscalculie kan namelijk meerdere vormen aannemen. Maar volgende zaken kunnen voorkomen:

  • gebruikt simpele (reken)procedures (procedures niet aangepast aan de leeftijd)
  • maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak
  • heeft problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie
  • kan geen associaties maken met eerder opgedane kennis
  • heeft problemen met de plaats van getallen
  • maakt veelvuldig omkeringen van getallen

Waar komt dyscalculie vandaan?

De oorzaak van dyscalculie is een neurologische dysfunctie in de hersenen.  Er speelt een vermoeden van erfelijkheid mee.  Maar ook andere factoren spelen een rol (zoals de omgeving waar het kind in opgroeit). Het lijkt erop dat het vooral een 'ongelukkige' combinatie van genen is die over het algemeen dyscalculie veroorzaakt.

De oorzaak van dyscalculie kan je indelen in 2 soorten:

  • ontwikkelingsdyscalculie: aangeboren dyscalculie. De rekenproblemen vinden geen oorsprong in psychische problemen of intelligentieproblemen
  • verworven dyscalculie / post-Lesiondyscalculie: deze vorm van dyscalculie komt uitsluitend voor na hersenbeschadiging.

Aanvullende oorzaken kunnen zijn:

  • korte-termijngeheugen: als de inhoud van het korte-termijngeheugen verminderd of gestoord is, is het moeilijk om berekenigen te onthouden en tot een goed resultaat te komen.
  • onderwijs: heeft het kind wel een aangepaste/goede rekenmethode geleerd? Is er een probleem met instructies van de leerkracht? Moet de leerkracht meer uitleg geven? (dit is eigenlijk de oorzaak van pseudodyscalculie, eigenlijk is hier geen sprake van een neurologische dysfunctie)

Leest u tekst liever in pdf? Wil u hem makkelijk downloaden? Klik hier!

Naar dyscalculie - soorten

Naar dyscaclulie - begeleiding

Naar dyscalculie - tips

Voor meer specifieke vragen in verband met deze problematiek kan u steeds terecht op dit mailadres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.