Begeleidleren.be
 
Bijles

Bijles

Misschien heeft u geen tijd om samen met uw kind bezig te zijn. Misschien is de relatie met uw kind al danig verzuurd zodat het niet echt lukt om samen te kunnen werken. Misschien ziet u uzelf niet de baas om de leerstof van uw kind samen te bekijken... Er zijn tal van redenen om bijlessen te overwegen.

"Tot wie moet ik mij wenden?" is een veelgehoorde vraag. Jammer genoeg bestaat er geen eenduidig antwoord. Misschien zijn er in uw kennissenkring nog wel ouders die kinderen hebben die een of andere vorm van bijles krijgen. Als je deze ouders aanspreekt, heeft u al het voordeel om een oordeel van die ouders te horen over de persoon die de bijles geeft. Zo kan u min of meer weten of deze persoon bij uw kind zal passen.

Een tweede mogelijkheid is de leerkracht van uw kind aanspreken. Niet om zelf bijles te geven aan uw kind, maar om te luisteren of deze iemand kan aanbevelen. Het is geen goed idee om uw kind bij te laten schaven door zijn eigen leerkracht: de relatie kind - leerkracht en kind - bijlesgever is een totaal andere relatie die moeilijk combineerbaar is.

Als u google of een andere zoekrobot gebruikt zal je onder de term 'bijles' een waslijst aan personen vinden die bereid zijn om bijles te geven. Het jammere is dat je via deze zoekmethode het kaf van het koren niet kan scheiden. Er zijn nogal wat mensen uit om op een relatief vlugge manier een centje bij te verdienen. Het is jammer als u zo iemand zou treffen. Probeer daarom via telefonische contacten uzelf te overtuigen dat die persoon wel degelijke de juiste basis en talenten heeft om uw kind bijles te geven. Vraag zeker naar zijn/haar ervaring, de vraagprijs (vaak is het een dure aangelegenheid, zeker omdat het niet zeker is dat het over een korte periode zal zijn) en de motivatie om bijlessen te geven.

Sommige mensen wenden zich tot logopedisten. Vele van deze mensen hebben vele bijscholingen gevolgd om kinderen bij te scholen. Toch is dit stricto senso niet hun hoofdtaak (met uitzondering van dyslexie en andere taalgerelateerde problemen). Wees heel voorzichtig met groepspraktijken: eis steeds dat uw kind telkens door dezelfde persoon begeleiding krijgt.
U heeft wel het voordeel dat als de leerachterstand groot genoeg is, het ziekenfonds een groot deel van de kosten zal vergoeden voor een bepaalde periode.

Nog een laatste kleine opmerking, maar een niet onbelangrijke. Soms moet men iets leren aanvaarden. Een kind met een bepaalde stoornis heeft veel meer last van zijn stoornis en alles wat daarbij komt, dan de ouder. Het voortdurende begeleiden van het kind is vooral een belasting voor het kind zelf. Heeft het nog de kans om een kind te zijn als het bijkomend op al het schoolwerk twee uur per week begeleiding krijgt voor taal, een uur leren leren krijgt, een uurtje Frans moet bijschaven,...?

Probeer samen met uw kind iets te zoeken waar het het in mindere mate last heeft van zijn stoornis. Is ASO een noodzaak voor uw kind (na ASO volgt steeds unief of hogeschool, vergeet dat niet)? Of is uw kind meer geschikt door zijn talenten om wat meer manueel te werken? TSO onderwijs is niet minderwaardig aan het ASO. Ook kinderen in het BSO leren vele vaardigheden die niet te onderschatten zijn.

Voor meer informatie over bijles, kan je steeds terecht op dit mailadres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.