Begeleidleren.be
 
AD(H)D

Leest u de tekst liever in pdf? Wil u hem makkelijk downloaden? Klik hier!

Wat is AD(H)D?

Adhd betekent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Bij een aandachtstekortstoornis zonder het element van hyperactiviteit, spreekt met ook wel van add.


Waaraan kan je ad(h)d herkennen?


Het gedrag van adhd'ers en hyperactieve personen wordt door de omgeving in meer of mindere mate ervaren en omschreven als storender, dominanter, opdringeriger, lawaaieriger en soms agressiever dan normaal. De betekenis van de afkorting wordt ook wel eens uitgelegd als het acroniem Alle Dagen Heel Druk. Als gevolg kunnen personen met adhd in een situatie geraken dat zij sociaal worden uitgesloten. Deze gedragingen kunnen, naast het aandachtstekort, de schoolprestaties van het kind negatief beïnvloeden.

Ook voor de ouders betekent een kind met als diagnose ad(h)d een extra belasting, die kan leiden tot extra stress en spanningen binnen relaties en in het gezin. Het is nu eenmaal niet evident om dag in dag uit met iemand bezig te zijn die voortdurend je aandacht opeist op een of andere manier.
Bij ad(h)d-kinderen bij wie niet de juiste diagnose wordt gesteld en die geen adequate behandeling krijgen, zullen de symptomen en hun consequenties vaak onverminderd blijven bestaan tot op volwassen leeftijd. Ook al zullen ze zelf leren omgaan met hun stoornis, zal dit slechts in beperkte mate gebeuren en steeds een negatieve invloed hebben om hun (persoonlijk) welzijn.


Waar komt ad(h)d vandaan?

Wie krijgt nu adhd? Er is zeker en vast een genetische component aanwezig. Recente onderzoeken gaan uit van 80% erfelijkheid. Er is een vermoeden dat meerdere risicogenen samen kunnen leiden tot adhd. Toch wil dit niet zeggen dat er sprake is van biologisch determinisme. Er blijft altijd de interactie tussen genetische -en omgevingsfactoren.
Men gaat er van uit dat de trigger die adhd veroorzaakt gezocht moet worden in de omgevingsfactoren.
Pre- , peri- en postnatale complicaties zijn niet te verwaarlozen: foetale blootstelling aan alcohol, nicotine en benzodiazepines (werken kalmerend en angstremmend) kunnen leiden tot adhd. Baby's met een laag geboortegewicht en prematuren hebben ook meer kans tot het ontwikkelen van adhd.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op dit mailadres

U kan ook bellen naar 0473/30 50 57 na de schooluren.